Hiszünk abban, hogy egy vállalati telekommunikációs rendszert nem lehet csak részeiben vizsgálni. Egységesen, a komplett telekom rendszer vizsgálata, átalakítása vezethet csak eredményre. Csak az eredményezheti a valóban jól működő, költség kezelés szempontjából is optimális rendszer kialakítását egy vállalat életében, ha minden telephelyének minden kommunikációs csatornáját egyazon vizsgálati módszer szerint áttekintünk, és vállalat szinten alakítunk ki egy optimális működési modellt.

A mindenre kiterjedő vizsgálat keretén belül vizsgálunk mindent, ami távközlés:

Vezetékes telefon, mobiltelefon, Internet, és vezetékes és mobil adatkapcsolatok.

A vizsgálat telekommunikációs szempontból kiterjed:

 • a vezetékes telefonvonalakra - az azokon szükségessé váló díjcsomag módosításokra, vonalak cseréjére, bővítésére/csökkentésére és esetleges alternatív megoldásokra, szolgáltatókra
 • a mobiltelefonok és GSM adapterek használatára - figyelembe véve a telefonálási szokásokat -, a díjcsomag váltásokat, szolgáltató váltásokat, speciális kedvezmények igénybevételét
 • a telephelyek közötti hang összeköttetésre; az alternatívát jelentő adathálózatot igénybevevő hang összeköttetések megvalósíthatóságára.
 • az alközpontok vizsgálatára; migráció, kihasználtság, bővíthetőség, megfelelőségi szempontból
 • VoIP alkalmazások használatára
 • mellékállomások forgalmi vizsgálatára

Informatikai szempontból kiterjed:

 • a megvalósított Internet kapcsolatokra - az Internet kapcsolat egyéb olcsóbban / gyorsabb megvalósítható formáira.
 • a telephelyek közti adatkapcsolatokra, - és az általa megvalósítható integrációra a központi telephellyel, a virtuális vagy tényleges bérelt vonali összeköttetésre
 • az anyaházzal fennálló kapcsolatokra
 • távmunkával dolgozók kapcsolatira

Vizsgáljuk a telefon használati szokásokat:

 • speciális hívások kiszűrése és ellenőrzésére (emelt díjas, külföldi hívások, munkaidőn kívüli hívások, stb.)
 • értékeljük a telefonálási szokásokat, és javaslatot teszünk az ott elérhető költségcsökkentésre is

Az költségoptimalizálás elsődlegesen nem a dolgozók korlátozását célozza. A megtakarítást nem azzal érjük el, hogy a dolgozókat nem engedjük telefonálni vagy korlátozzuk, hanem azzal, hogy hívásokat a megfelelő közegen, piaci áron biztosítjuk partnerink számára. Természetesen, ha olyat találunk, ami kirívó felhasználói szokásra utal, arra felhívjuk partnerünk figyelmét.

Ha a megbízó részéről jelentkezik olyan igény, hogy a felhasználókat korlátozni kell valamilyen módon, természetesen abban is tudunk segíteni!

Vizsgáljuk a szolgáltatókat és számláikat

Megvizsgáljuk, hogy milyen szerződések, milyen feltételrendszerben vannak aláírva a szolgáltatókkal. Megvizsgáljuk, hogy a szolgáltatók ennek megfelelően számláznak –e, ugyanis tapasztalatunk szerint nagyon gyakori, hogy a szolgáltatók nem az aláírt szerződésnek megfelelő díjakon számlázzák az igénybe vett szolgáltatásokat.

Mit teszünk azért, hogy a lehető legnagyobb megtakarítást érjük el?

 • Átvizsgáljuk a teljes telekommunikációs rendszert a műszaki megoldások, szolgáltatók, díjcsomagok és felhasználási szokások alapján
 • Szükség esetén kidolgozunk egy módosított műszaki megoldást a kommunikációs feladatok gazdaságosabb ellátására.
 • Ha beruházás illetve munkaigényes feladatot javaslunk, akkor ajánlatot kérünk be / szükség esetén pályázatot írunk ki annak elvégzésére.
 • A szolgáltatások ellátásra új ajánlatot kérünk, szükség esetén pályázatot írunk ki, és bonyolítunk le a partnerünk érdekében.

Költségcsökkentés eredménye

A konkrét vizsgálatok elvégzése alapján írásban javaslatot teszünk a költségcsökkentés általunk javasolt megoldásaira. A javaslatcsomagunk részletesen tartalmazza a szükséges módosításokat. Előkészítjük az esetleges szolgáltató váltáshoz illetve  szolgáltatás módosításhoz szükséges szerződéseket.

Partnerünk igénye esetén lehetőség van arra is, hogy a változtatásokat végre is hajtsuk, mintegy lemenedzselve a módosításokat.

Díjazásunk

Díjazásunk kizárólag az elért eredménytől, azaz a megtakarítás mértékétől függ. Sikerdíjas konstrukcióban biztosítjuk szolgáltatásunkat, ezzel is csökkentve a megbízónk kockázatát. Emiatt számunkra tényleg az első a partnerünknél elért megtakarítás!