Gyakori kérdések

Mi szolgáltató független vagyunk. Mi közvetlenül nem biztosítunk távközlési szolgáltatásokat, emiatt tényleg azt ajánljuk partnerünknek, ami számára a legjobb és legolcsóbb.

Mindenkinél, akinek a havi kommunikációs költsége meghaladja a 500000 Ft -ot.

Az átvilágítás során megállapítjuk, hogy várható-e megtakarítás.

Ha a cég költségszerkezete, díjai megfelelőek, és megtakarítás nem várható, akkor a részletes átvizsgálást nem javasoljuk, amennyiben úgy látjuk jelentős megtakarítás érhető el, az átvizsgálást javasoljuk.

Mivel a részletes átvizsgálás során a CostIT Kft díjazása a megtakarítás mértékétől függ (sikerdíjas) ezért nekünk sem érdekünk, hogy olyan cégeket vizsgáljunk, ahol további megtakarítás nem érhető el.

Minden rendszer mindig továbbfejleszthető. Mindig lehet költséget csökkenteni! A csökkentés mértéke csak attól függ, milyen régen nem foglalkoznak tudatosan a teljes telekommunikáció kezelésével. A mobil szolgáltatási szerződés kétévenkénti megújítása még nem tekinthető költségtudatos telekommunikációs rendszer kezelésnek!

Sanos a tapasztalatunk az, hogy a cégek 95 % -ánál problémás a telekommunikációs rendszer kezelése.

De közelítsük meg máshonnét a kérdést! Kérem válaszoljon az alábbi kérdésekre, és ha az alábbiak közül legalább három kérdésre „nem” a válasz, akkor az Önök cége is potenciálisan kidobja az ablakon a telekommunikációra szánt összeg 40 %-át.

  • Lemondták –e a vezetékes telefonvonalaik min. 10 % át az elmúlt 1 évben?
  • Tendereztettek –e telekommunikációs szolgáltatást az elmúlt 2 évben? Régi szolgáltatóval ár újratárgyalás nem számít!
  • Változtattak -e valamit a telekommunikációs rendszerükben a költségcsökkentés érdekében az elmúlt 1 évben?
  • Váltottak –e telekommunikációs szolgáltatót az elmúlt 2 évben?
  • Van e telekommunikációs stratégiájuk?

Azért mert az Önök cégénél dolgozó szakemberek nagy valószínűséggel nem távközlési szakértők, hanem mindenkinek megvan a saját szakértelme, feladatköre, amit nagy valószínűséggel jól is csinál. De nincs tapasztalata abban, hogyan is kell egy vállalati telekommunikációs infrastruktúrát korszerűsíteni. Nem ismeri az aktuális piaci szolgáltatásokat, nincs tisztában azok áraival. Ráadásul többnyire a telekommunikációval való foglalkozást csak mint „púp” kapta az illetékes kolléga. Ezek együttes eredménye az, hogy többnyire minden működik a vállalatnál, igaz mindenből sokkal több van, és drágábban, mint ahogy ez szükséges volna.

A szolgáltatók

Az elmúlt pár évben jócskán megváltozott telekommunikáció. A telefonvonalakat több szolgáltató is szinte tukmálják, és egymással versengve próbálnak újabb és újabb akciókkal, marketing trükkökkel előfizetőket szerezni. Sőt, ma már annak is örülnek, ha egy-egy ügyfelet meg tudnak tartani vagy hosszabb távra magukhoz tudják egy jó szerződéssel kötni. Ennek több oka is van: talán az egyik legjelentősebb a mobil kommunikáció megjelenése és térhódítása, amely alapvetően változtatta meg és rajzolta át a piaci erővonalakat. Ehhez járul még hozzá az informatika dinamizmusa, amely az Internet révén ma már nélkülözhetetlen csatornát nyitott a már-már frázisként emlegetett tudás alapú társadalomra.

A verseny azonban, mint az a nyugati társadalmakban már régóta oly jól ismert, olyan kampány-dömpinggel árasztotta el a piacot, hogy az mára már szinte áttekinthetetlenné vált azon fogyasztóknak, illetve cégeknek, amelyek vagy nem ezzel foglalkoznak vagy nem kifejezetten erre szakosodtak vagy pedig nem tekinthető központi kompetenciájuknak.

Nem könnyű eligazodni az ajánlatokban, hiszen azok egyre inkább csak mélyebb elemzés alapján mutatják meg, hogy tartalmaznak-e tényleges megtakarítást, vagy csupán jól hangzó állításokról van szó. Talán sokaknak nem kerüli el a figyelmét, hogy szinte minden hirdetés; legyen az újság, TV, rádió, hírlevél vagy óriásplakát, hetente, havonta új fogalmakkal, szlogenekkel kínálja bonyolult tarifacsomagjait, amelyeket a szakértőkön kívül kevesen értenek, és még kevesebben látják át annyira, hogy össze tudják hasonlítani azokat a versenytársakéival.

A kusza és szövevényes helyzetet a legjobban az mutatja, amikor két versenytárs a hirdetéseiben egymás torkának esve bizonygatja, hogy a másik állításai egyszerű hazugságok és azok ellenkezője sem igaz. Egy közép-, vagy ennél nagyobb vállalat számára pedig még nehezebb eligazodni ebben a dzsungelben, hiszen ők jelentik minden szolgáltató első számú célcsoportját, így gyakorlatilag személyes ügyfélkezelésen keresztül egészen más alkuk köttethetnek a két fél között.

Az ügyfelek

Ma már senki sem nélkülözheti a korszerű szolgáltatásokat sem a távközlés, sem pedig az informatika vonatkozásában. Szinte természetes, hogy minden munkahelyhez tartozik egy telefon-mellék, egy számítógépes kapcsolat, amely általában E-mail-es és Internetes kapcsolattal is rendelkezik és az ott dolgozónak egy mobil telefon is a rendelkezésére áll. Amennyiben azonban mindezt a cég fizeti, úgy hamar felmerül a kérdés, hogy vajon mennyire költséghatékonyan használják ezeket az eszközöket.

A tapasztalatunk azt mutatja, hogy a fent említett infokommunikációs költségek messze az inflációt meghaladó mértékben növekednek a cégek költség-soraiban, még akkor is, ha azokat időről időre sikerül jobb kondíciókkal némiképp csökkenteni. Ennek egyik fő oka, hogy az üzleti élet pörgése is egyre gyorsabb, így életünk jelentős részét valamilyen formájú kommunikációval töltjük, ahol a távolság ma már mit sem számít. Bizonyára minden vállalat életében időről-időre felmerül a kérdés, hogy hogyan tehetné nyereségesebbé a vállalkozását.

A költségcsökkentésre azonban már érdemes lehet olyan külső szakértők bevonása, akik egy-egy jelentős költséget termelő terület szakértői.

Kb. 1 hét szükséges hozzá.

A számlákat, és egy - két szerződést átnézve megállapítjuk, hogy látunk –e megtakarítási potenciált a vállalatban. Amennyiben úgy látjuk, hogy a vállalat telekommunikációs erőforrás gazdálkodása jó, akkor ezt elmondjuk a megbízónak.

Amennyiben úgy látjuk, hogy jelentős megtakarítási potenciálok vannak a vállalatban, úgy becslést teszünk arra, milyen megtakarítás érhető el az eljárás során, és felajánljuk szerződéses szolgáltatásunkat.

Az időtartam jelentősen függ a vállalat rendszereinek bonyolultságától, valamint telephelyek számáétól és méretétől.

A díjmentes felülvizsgálat után, miután megkötésre került a vállalkozási szerződés, az alábbi munkafázisok várhatók:

  • Tarifa adatok, és egyéb forrás adatok gyűjtése: 2 – 4 hét
  • Telekommunikációs rendszer optimalizálás: 1 – 2 hét
  • Ajánlatkérés, pályáztatás: 1 – 4 hét
  • Szerződések előkészítése, javaslatok előkészítése: 1 – 2 hét

A teljes optimalizálás időtartama: 5 – 12 hét, azaz kb. 1 és 3 hónap közti időszak.

A fenti időtartamok nem tartalmazzák a tényleges fizikai változtatások átfutási idejét!

Azért jó, mert olyan figyeli a számláit, aki látja és érti az összefüggéseket, tudja milyen összegű számlákat várhat a szolgáltatóktól, tudja mi lehet és mi nem lehet a számlán.

Röviden, egy hozzáértő nézi át a számlákat, és ha szolgáltatás megrendelésre, módosításra kerül sor, akkor is olyan megoldást választunk, ami a vállalat kommunikációs stratégiájába belefér.